Informatie voor installateursZelf een actie in uw gemeente starten?

Wilt u uw gemeente een alternatief bieden voor een zonnepanelen-actie waarbij voortaan ook de regionale ondernemers worden betrokken? Wij verwelkomen u graag als 'kwartiermaker'. Als u dit onder de aandacht brengt bij uw gemeente, lichten we graag de mogelijkheden (al dan niet samen met u) in een persoonlijk gesprek bij de gemeente toe. Wat hiervoor van belang is, is dat uw gemeente al aangesloten is bij Duurzaam Bouwloket. U kunt dit opzoeken op www.duurzaambouwloket.nl. Als dat het geval is kunt bellen met het Duurzaam Bouwloket op 072-743 39 56 en vragen naar Michiel de Soet.


Wat verwacht Stichting Eneregio van deelnemende bedrijven?

Stichting Eneregio benadert zelf binnen de regio bekende specialistische ondernemers (die daar ook actief zijn) met de vraag of zij willen deelnemen in deze actie. Ook Duurzaam Bouwloket zal daarbij volgens geldende criteria aangesloten gecertificeerde bedrijven uit de regio voordragen. Als Stichting Eneregio daarbij toch onverhoopt een ondernemer of nieuwe toetreder tot de markt over het hoofd heeft gezien kan deze zich melden bij Stichting Eneregio.
Iedere installateur die aan een reeks redelijke eisen met betrekking tot professionaliteit en capaciteit kan voldoen kan bij een eerstvolgende actie ook deelnemen. Het uitgangspunt is dat alle regionale ondernemers, groot én klein, de actie actief ondersteunen en versterken.

Criteria

Na een quickscan of uw onderneming mogelijk aan de criteria kan voldoen, kan u een overeenkomst voor deelname aan in eerstvolgende actie in uw gemeente worden aangeboden. De volgende eerste uitgangspunten zijn daarbij van groot belang:

• U moet in een korte periode na start van een actie vele tientallen tot 200 gratis en vrijblijvende persoonlijke adviesgesprekken bij bewoners thuis kunnen voeren. Afspraak maken met de bewoner binnen een week, bezoek in de 3 weken die daarop volgen, een aanbod op maat verstrekken binnen 2 weken daarna. Uw bedrijf moet dit wel kunnen inpassen.

• Veel ervaring binnen uw onderneming met installatie van PV-systemen voor woningen om de bewoner van een goed advies te kunnen voorzien. U heeft aantoonbaar minimaal 20 installaties in het werkgebied gedaan.

• Lidmaatschap van een branche-organisatie of relevante erkenning

• Mede om tot een optimale prijsstelling voor de bewoners te komen en de verantwoordelijkheid in één hand te houden wordt de keten zo kort mogelijk gehouden. Uitsluitend ondernemingen die ook zelf de installatiewerkzaamheden verrichten komen in aanmerking voor deelname aan de actie, verkooporganisaties of intermediairs zijn op voorhand uitgesloten van deelname.

• Een bewoner moet binnen afzienbare tijd de zonnepanelen op het dak kunnen verwachten. Uw onderneming moet daarom echt minimaal vijf gangbare woonhuisinstallaties per week kunnen opleveren.

• Stichting Eneregio wil dat consumenten volledig transparant worden geïnformeerd over met welke ondernemer een bewoner daadwerkelijk een overeenkomst aangaat. Daarnaast moet een bewoner uw onderneming bij vragen of problemen gemakkelijk kunnen bereiken, zowel fysiek als telefonisch. Daarom dient de (handels)naam van de onderneming bij de Kamer van Koophandel overeen te komen met de door u in de dagelijkse gang van zaken gebruikte naam, zodat consumenten volledig transparant worden geïnformeerd over met wie men feitelijk een overeenkomst aangaat. Het vestigingsadres volgens de Kamer van Koophandel dient overeen te stemmen met het bezoekadres, een bedrijfspand te zijn en dient minimaal 4 dagen per week te bezoeken te zijn. Daarnaast dient het bedrijf over een eigen website te beschikken en minimaal 4 dagen per week via een vast (dus geen mobiel) eigen telefoonnummer bereikbaar te zijn.

• Verplichte aanwezigheid bij alle informatieavonden om na afloop individuele vragen van bewoners te kunnen beantwoorden

Kunt u aan deze basiscriteria voldoen en is er een actie van Stichting Eneregio in uw gemeente waar u in de toekomst graag aan wil deelnemen? Dan nemen wij graag contact met u op en informeren u verder over de details. Stuur een e-mail naar info@eneregio.nl met uw contactgegevens, met als onderwerp de naam van de betreffende gemeente. Zodra dit weer actueel wordt zullen we dan contact met u opnemen.