top of page

Zonnepanelen-actie

Veel gemeenten willen jaarlijks met een actie de voordelen van zonnepanelen bij burgers onder de aandacht brengen en zo de verduurzaming van woningen aanjagen. 
Dat draagt bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord, en creëert tegelijkertijd draagvlak en bewustwording bij burgers voor het noodzakelijke vergroenen van de energievoorziening.

Stichting Eneregio kan samen met het energieloket een collectieve inkoopactie organiseren. In tegenstelling tot andere collectieve inkoopacties verenigt Stichting Eneregio de regionaal actieve ondernemers met een gezamenlijk aanbod. Hierdoor komt er naast een aantrekkelijk aanbod voor bewoners ook een stimulans voor de regionale economie, lokale innovatie en duurzame werkgelegenheid tot stand. Daarbij kan zelfs gedacht worden aan het creëren van stageplaatsen. Een gemeente realiseert zo de eigen doelstellingen samen met de ondernemers uit de regio.

Bewoners kunnen zich tijdens de actieperiode geheel vrijblijvend aanmelden via de website van Duurzaam Bouwloket. Daarbij kan men ook aangegeven dat men van plan is de informatieavond in de eigen buurt te bezoeken. Een zonnepanelen-specialist uit de eigen regio kan vervolgens geheel vrijblijvend en gratis thuis langskomen voor persoonlijk advies en een aanbod op maat. Tot ca. 2,5 maand na aanvang van de actie kan men gebruik maken van het aanbod van deze installateur. 

Voordelen voor bewoners:
- uitstekend aanbod door vraagbundeling
- gratis btw-terugvraagservice voor particulieren inbegrepen
- maatwerk ook mogelijk
- onverhoopt vragen of problemen? Installateur in de eigen regio is dichtbij
- geschil binnen jaar na oplevering? Als men er samen niet uitkomt is er de Ombudsman

stacks_image_1097.jpg
stacks_image_1101.jpg
stacks_image_975.jpg
stacks_image_977.jpg
stacks_image_979.jpg
stacks_image_981.jpg

Duurzaamheidsmarkt

Sommige gemeenten die al meedoen met de zonnepanelen-actie hebben aangegeven ook een informatiemarkt te willen met mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning. Eneregio kan in gemeenten tegen een relatief bescheiden vergoeding regionale ondernemers bijeen brengen op een markt en daar de nodige mogelijkheden laten zien. 

Te denken valt aan woningisolatie, warmtepompen, zonnepanelen, pelletkachels, isolatieglas, elektrisch vervoer, zonneboilers, etcetera. Uitgangspunt is dan dat de gemeente locatie, vergunning, marktkramen en brede communicatie verzorgt. Maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk of concurrerende diensten of producten) wordt gratis een kraam ter beschikking gesteld.

bottom of page