top of page

Informatie voor installateurs

 

 

Zelf een actie in uw gemeente starten?

 

Wilt u uw gemeente een alternatief bieden voor een zonnepanelen-actie waarbij voortaan ook de regionale installateurs worden betrokken? Wij verwelkomen u graag als 'kwartiermaker'. Als u dit onder de aandacht brengt bij uw gemeente, lichten we graag de mogelijkheden (al dan niet samen met u) in een persoonlijk gesprek bij de gemeente toe. Wat hiervoor van belang is, is dat uw gemeente al aangesloten is bij Duurzaam Bouwloket. U kunt dit opzoeken op www.duurzaambouwloket.nl. Als dat het geval is kunt bellen met het Duurzaam Bouwloket op 072-743 39 56 en vragen naar Michiel de Soet.

 

 

Wat verwacht Stichting Eneregio van deelnemende bedrijven?

 

Stichting Eneregio benadert zelf installateurs die gevestigd en actief zijn binnen de regio als gespecialiseerd installateur van zonnepanelen voor woningen met de vraag of zij willen deelnemen in een actie in hun gemeente. Vertrekpunt hiervoor is de ledenlijst van branche-organisatie Holland Solar. Ook Duurzaam Bouwloket zal daarbij volgens geldende criteria aangesloten gecertificeerde bedrijven uit de regio voordragen. Als Stichting Eneregio daarbij toch onverhoopt een installatieonderneming over het hoofd heeft gezien kan deze zich voor een eventuele vervolgactie in de toekomst melden bij Stichting Eneregio. 

Iedere installateur die aan een reeks redelijke eisen met betrekking tot professionaliteit en capaciteit kan voldoen kan bij een eerstvolgende actie ook deelnemen. Het uitgangspunt is dat alle regionale ondernemers, groot én klein, de actie actief ondersteunen en versterken.

 

Criteria

 

Als uw onderneming aan onderstaande criteria kan voldoen, kunt u een verzoek indienen om een aspirant-status te krijgen bij deelname aan de eerstvolgende actie in uw gemeente. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van belang:

 

Installateur

Mede om tot een optimale prijsstelling voor de bewoners te komen en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in één hand te houden wordt de keten zo kort mogelijk gehouden. Uitsluitend ondernemingen die installateur zijn komen in aanmerking, verkooporganisaties of intermediairs zijn op voorhand uitgesloten van deelname. 

Als installateur bent u als zodanig met bijbehorende SBI-code bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, bent u een onderneming met meer dan nul medewerkers, en volgt u voor uw medewerkers ook de bijbehorende CAO. 

U bent aangesloten bij branche-organisatie Holland Solar en/of Techniek Nederland. U beschikt over de relevante erkenningen (in ieder geval Zonnestroom), die terug zijn te vinden in het erkenningenregister van InstallQ. U hebt actuele vakkennis en ruime ervaring met de installatie van zonnepanelen bij particulieren om bewoners van een goed advies te kunnen voorzien, en ook uit uw website en andere uitingen blijkt dat de installatie en verkoop van zonnepanelen bij particulieren een kernactiviteit van uw bedrijf is.

 

Regionaal en bereikbaar

Een bewoner moet uw onderneming bij vragen of problemen gemakkelijk kunnen bereiken, zowel fysiek als telefonisch. U heeft een bedrijfspand als bezoekadres in deze regio dat minimaal 4 dagen per week geopend is, en u bent ook minimaal 4 dagen per week via een vast (dus geen mobiel 06) eigen telefoonnummer bereikbaar. Daarnaast dient uw bedrijf over een eigen website en maildomein te beschikken (dus geen gmail, yahoo, live of hotmail). U heeft minimaal 20 particuliere installaties in de betreffende gemeente gedaan en zal daarvan ook 20 referenties overleggen. Het vestigingsadres volgens de Kamer van Koophandel dient overeen te stemmen met dit bezoekadres in deze regio, en is geen postbus of woonhuis.

 

Degelijkheid

Uw onderneming is minimaal twee jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met de handelsnaam die u nu hanteert, en u heeft daar minimaal één jaarrekening gedeponeerd. 

Stichting Eneregio wil dat consumenten volledig transparant worden geïnformeerd over met welke onderneming een bewoner daadwerkelijk een overeenkomst aangaat. Daarom dient de (handels)naam van de onderneming bij de Kamer van Koophandel overeen te komen met de door u in de dagelijkse gang van zaken (en op facturen) gebruikte naam. De dagelijks leidinggevende binnen uw onderneming kan op verzoek een VOG of VOG RP overleggen. 

 

Capaciteit

U moet in een korte periode na de start van een actie tientallen gratis en vrijblijvende persoonlijke adviesgesprekken bij bewoners thuis kunnen voeren. Uw bedrijf moet hier wel een medewerker voor inroosteren zodat bewoners tijdig van advies worden voorzien. Daarnaast verdient het i.v.m. terugbellen aanbeveling een andere medewerker telefonisch de afspraken te laten inplannen. Houd rekening met de gemiddelde duur van een huisbezoek van 1 uur, het is dus arbeidsintensief.

Van installateurs verlangen wij aanwezigheid bij alle informatieavonden in de gemeente om na afloop individuele vragen van bewoners te kunnen beantwoorden.

Een bewoner moet binnen afzienbare tijd de zonnepanelen op het dak kunnen verwachten. Uw onderneming moet daarom minimaal vijf gangbare woonhuisinstallaties per week kunnen opleveren.

 

Bijzondere spelregels

Het is deelnemende installateurs niet toegestaan aanbetalingen te vragen. Als er toereikend WiFi-signaal is op de plaats van de omvormer wordt er verwacht dat u eenmalig gratis een verbinding tussen omvormer en het internet tot stand brengt, enige kennis van computernetwerken is dus vereist. Indien er binnen een jaar na installatie een dispuut is tussen een bewoner en u als installateur, kan de bewoner deze kwestie voorleggen aan onze Ombudsman. Die kan een bindend oordeel vellen over hoe deze kwestie moet worden opgelost. Uw eventuele eigen voorwaarden en klachtenprocedures worden hier binnen onze acties ondergeschikt aan. U geeft minimaal 18 maanden installatiegarantie.

 

Aspirant-deelname

Na afloop van een eerste deelname als installeur in uw gemeente zal een evaluatie plaatsvinden. Alle bewoners krijgen na afloop van een installatie automatisch een klanttevredenheidsenquête toegezonden. Als deze beoordeling en conversie aan onze minimumeisen kan voldoen, er geen administratieve onregelmatigheden zijn en de overeengekomen procedures goed werden gevolgd, er geen klachten zijn geweest van bewoners over bijvoorbeeld gebrekkige communicatie en er geen klachten zijn gemeld bij onze Ombudsman kan de aspirant-status worden omgezet in een langdurigere samenwerking.

 

 

Kunt u aan alle basiscriteria voldoen en is er een actie van Stichting Eneregio in uw gemeente waar u in de toekomst graag aan wil deelnemen? Stuur alleen dan een e-mail naar info@eneregio.nl met uw contactgegevens en uw uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel met als onderwerp de naam van de betreffende gemeente. Als uw bedrijf aan deze criteria voldoet zullen wij als dit in de betreffende gemeente weer actueel wordt contact met u opnemen. De beoordeling van criteria is strikt voorbehouden aan Stichting Eneregio. Op aanvragen die niet aan de criteria voldoen wordt niet gereageerd.

bottom of page