top of page

Vragen en antwoorden

 

Ik kan niet aanwezig zijn op de informatieavond in mijn wijk. Mag ik ook naar een andere avond komen?

U mag zeker naar een andere informatieavond komen. We plannen bewust de avonden op verschillende dagen van de week om iedereen zoveel mogelijk kans te bieden.

 

Mag ik geïnteresseerde buren of kennissen ook meenemen naar de informatieavond?

Dat mag zeker. We verzoeken wel iedereen zich even aan te melden via de actiepagina van uw gemeente (www.duurzaambouwloket.nl/actie.......), zodat we daar met het aantal stoelen rekening mee kunnen houden.

 

Ik heb mij een paar weken geleden ingeschreven en een adviseur heeft mij nog steeds niet gebeld voor een afspraak

Dat is zeker niet de bedoeling, mogelijk is er iets misgegaan. U kunt hiervoor bellen met het Duurzaam Bouwloket op 072-743 39 56 en vragen naar Paul de Keijzer. 

 

Moet ik een aanbetaling doen bij mijn installateur?

Het is installateurs binnen deze actie niet toegestaan aanbetalingen te vragen. U betaalt pas op de dag van installatie.

 

Er staat een boom van de gemeente die schaduw geeft op mijn dak, kan de gemeente die kappen?

Gemeenten doen dit niet. Bomen leveren ook een belangrijke bijdrage aan een groene toekomst.

 

Ik ben toch niet zo tevreden over hoe mijn zonnepanelen uiteindelijk zijn geïnstalleerd. Wat moet ik doen?

Wij adviseren u altijd direct contact op te nemen met de verantwoordelijke installateur waarmee u de overeenkomst heeft gesloten en samen met hem naar een oplossing te zoeken. 

Na installatie ontvangt u via het Duurzaam Bouwloket ook nog per e-mail een klanttevredenheidsenquete. Als u op dat moment nog steeds niet tevreden bent kunt u dit middels een onvoldoende waardering aangeven in de enquete. We zullen dan de installateur verzoeken dit alsnog binnen een maand naar beider tevredenheid op te lossen. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u tot een jaar na installatie de kwestie voorleggen aan de Ombudsman van Stichting Eneregio en een (zowel voor u als voor de installateur) bindend oordeel vragen. De installateur is binnen dat jaar ook verplicht dit oordeel te volgen.

 

Waarom is de prijs op mijn offerte anders dan het bedrag voor eenzelfde aantal zonnepanelen in de voorbeeldberekening?

De voorbeeldberekening gaat uit van aaneengesloten plaatsing van zonnepanelen, 'portrait' (dus rechtop) geörienteerd. Als uit het advies volgt dat zonnepanelen beter (deels) 'landscape' (liggend) kunnen worden gemonteerd of men onderbrekingen in het vlak moet maken voor dakvensters, dakkapellen, pijpjes etc. is er meer montagemateriaal en aluminium nodig. Dat maatwerk kan leiden tot een iets hogere prijs, maar natuurlijk ook een betere installatie. Daarnaast kan het zijn dat er wat meerwerk is aan de aanpassing van uw meterkast.

stacks_image_1097.jpg
bottom of page